Exhibition game: HC Chelny vs Neftekhimik 03/14/2024

14.03.2024

Neftekhimik will play an exhibition game against HC Chelny.

       DATE             OPPONENT                TIME                 
   03/14/2024       vs HC Chelny          ⏰ 6.00 PM 

Back to the list