«Neftekhimik» - « Salavat Yulaev»

21.09.2019

The lineup of the «Neftekhimik» for today's game with «Salavat Yulaev» :

Barulin (Sharychenkov); Bryntsev - Zakharchuk, Chernikov - Kulikov - Khairullin; Ryasensky - Murphy, White - Mitchell - Rychel; Sergeyev - Sharipzyanov, Poryadin - Hafizov - Bikmullin; Atyushov - Sharifyanov, Groshev - Fazleyev - Shiksatdarov.

The live broadcast of the game will begin at 2:20 p.m on the website of KHL and BST.

Back to the list